Zawór zwrotny skrzydełkowy typ DC

Dane ogólne:

  • możliwość demontażu wszystkich elementów zaworu
  • nie wymaga konserwacji
  • Uwaga! Zabudowywać w odległości min. 5 x DN od króćca tłocznego pompy i innych elementów rurociągów zaburzających przepływ