Zawór zwrotny klapowy

Dane ogólne:

  • wykonanie standardowe z przeciw- wagą – na zapytanie z tłumieniem hydraulicznym i koszem ochronnym
  • możliwość pracy na rurocigach pionowych i poziomych