Zawór zwrotny klapowy typ DB/DS/DV

Dane ogólne:

  • zabudowa na rurociągach poziomych i pionowych
  • możliwość demontażu wszystkich elemnentów zaworu