Zasuwa jednostronnie szczelna typ MV do zabudowy międzykołnierzowej

Do odcinania mediów ciekłych zanieczyszczonych mechanicznie i mediów sypkich, jak np. masa papiernicza

Dane ogólne:

 • uszczelnienie dławicy TwinPackTMo dużej niezawodności
 • bezproblemowa regulacja i wymiana uszczelnienia dławnicy bez konieczności demontażu zasuwy z rurociągu
 • bezproblemowa wymiana uszczelnienia dzięki pierścieniowi kołnierzowemu
 • możliwe wykonanie ze staliwa kwasoodpornego
 • zabezpieczenie antykorozyjne
 • możliwość demontażu wszystkich elementów zasuwy

Przykłady zastosowania:

 • wodociągi i oczyszczalnie ścieków
 • przemysł papierniczy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł chemiczny
 • technologie materiałów sypkich