Zasuwa jednostronnie szczelna typ EXES do zabudowy miedzykolnierzowej

Jednoczęściowy korpus z odlanymi, gwintowanymi uchwytami umozliwia jednostronny demontaż kołnierza.

Dane ogólne:

 • ukosowana krawęd&#378 płyty noża
 • możliwość dostawy z przysłoną regulacyjną
 • regulowana dławnica, uszczelnienie zasuwy i dławnicy jest wymienialne
 • zabezpieczenie antykorozyjne
 • możliwość demontażu wszystkich elementów zasuwy
 • możliwość ograniczenia skoku

Przykłady zastosowania:

 • wodociągi i oczyszczalnie ścieków
 • przemysł papierniczy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł budowlany, cementownie
 • energetyka, hutnictwo, zakłady przeróbki węgla
 • przemysł chemiczny
 • technologie materiałów sypkich