Zastawki kanałowe

Znajdują zastosowanie w gospodarce ściekowej.

Oferujemy zastawki kanałowe do zabudowy w kanałach otwartych, jako kończące kanały otwarte i zamknięte oraz klapy zwrotne przeciwburzowe.

Informacje niezbędne do przygotowania oferty:

  • szerokość i głębokość kanału
  • wysokość noża zastawki
  • sposób montażu
  • napęd
  • medium