Uniwersalna przepustnica międzykołnierzowa typ Z 011-A

Różnorodność wykonań materiałowych umożliwia szeroki zakres zastosowań.

Dane ogólne:

 • zastosowanie jako armatura regulacyjna lub odcinająca
 • wymiary dostosowane do grubości izolacji rurociągów
 • zabudowa w dowolnym położeniu
 • od DN 50 potrójne ułożyskowanie wału
 • nie wymaga konserwacji
 • możliwość demontażu elementów przepustnicy

Przykłady zastosowania:

 • przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • wodociągi (atest PZH) i oczyszczalnie ścieków
 • transport pneumatyczny
 • przemysł stoczniowy, hutnictwo
 • energetyka i ciepłownictwo (certyfikat UDT)
 • przemysł spożywczy (atest PZH)
 • budownictwo, cementownie
 • dla farb i lakierów – wykonanie bezsilikonowe
 • sieci i instalacje gazowe (aprobata techniczna IGNiG do 10 bar)