Przepustnica z otworami gwintowanymi w korpusie typ Z 014-A

Takie wykonanie pozwala na jednostronny demontaż rurociągu

Dane ogólne:

 • zastosowanie jako armatura regulacyjna lub odcinająca
 • wymiary dostosowane do grubości izolacji rurociągów
 • zabudowa w dowolnym położeniu
 • od DN 50 potrójne ułożyskowanie wału
 • nie wymaga konserwacji
 • możliwość demontażu elementów przepustnicy

Przykłady zastosowania:

 • przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • wodociągi i oczyszczalnie ścieków
 • transport pneumatyczny
 • przemysł stoczniowy, hutnictwo
 • energetyka i ciepłownictwo
 • przemysł spożywczy
 • budownictwo, cementownie
 • dla farb i lakierów – wykonanie bezsilikonowe