Przepustnica dwukołnierzowa typ F 012-A

Odpowiednia do stosowania w obiegach wody chłodzącej i uzytkowej w energetyce, rafineriach i hutnictwie. Dwukołnierzowe wykonanie ułatwia jednostronny demontaż rurociągu.

Dane ogólne:

  • przepustnica w wykonianiu dwukołnierzowym
  • wymiary dostosowane do grubości izolacji rurociągów
  • zabudowa w dowolnym położeniu
  • potrójne ułożyskowanie wału
  • nie wymaga konserwacji
  • możliwość jednostronnego demontażu rurociągu

Przykłady zastosowania:

  • przemysł chemiczny i energetyka
  • wodociągi (atest PZH) i oczyszczalnie ścieków
  • przemysł stoczniowy
  • przemysł ciężki i hutnictwo