Przepustnica międzykołnierzowa typ GD6

Odcinająca i regulacyjna do mediów gazowych. Różnorodność wykonań materiałowych umożliwia stosowanie w szerokim zakresie mediów i temperatur

Dane ogólne:

 • zastosowanie jako armatura odcinająca i regulacyjna do mediów gazowych, takich jak zimne i gorace powietrze, spaliny, i.t.p.
 • zabudowa w dowolnym położeniu (od DN 200 zaleca się poziome ułożenie wału)
 • od DN 300 otwory centrujące w korpusie
 • możliwe sa specjalne wykonania uszczelnienia wału:
  dławnica z dorowadzeniem powietrza zaporowego
  uszczelnienie dławnicy dociskane sprężynami talerzowymi

Przykłady zastosowania:

 • hutnictwo
 • energetyka
 • cementownie
 • huty szkła