Przepustnica do kanałów powietrza i spalin

Dane ogólne:

  • przepustnice dwukołnierzowe odcinające lub regulacyjne do powietrza i gazó (czystych lub zapylonych)
  • do gazów zapylonych – specjalne uszczelnienie lamelowe samooczyszczające
  • możliwość dostosowania przyłączy kołnierzowych i długości zabudowy do indywidualnych wymagań Klienta
  • zabudowa z wałem poziomo – na zapytanie wykonanie do zabudowy z wałem pionowym
  • możliwość demontażu elementów przepustnicy

Przykłady zastosowania:

  • przemysł cementowo-wapieniczy
  • energetyka
  • hutnictwo