Napędy pneumatyczne typ EB.SYD dwustronnego działania

Typoszereg napędów dwustronnego działania typ EB-DW obejmuje 9 wielkości, wykonanych na zasadzie mechanizmu przegubowego dwuwahaczowego.

Dane ogólne:

 • nie wymaga konserwacji i smarowania
 • przeznaczony do armatury o kącie otwarcia do 90o
 • łożyska wału zabezpieczone przed wydmuchnięciem
 • nominalny moment obrotowy dopasowany do normy EN ISO 5211
 • ciśnienie sterowania: min 2 bar, maks.10 bar
 • dobrze widoczny elastyczny wskażnik położenia
 • zmiana funkcji dzięki obróceniu płyty przełączeniowej elektrozaworu:
  brak napięcia zasilania – zamknięte
  brak napięcia zasilania – otwarte
 • aluminiowy cylinder utwardzony wewnątrz elaksalowany zewnętnie
 • wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej

Przykłady zastosowania:

 • przemysł chemiczny
 • transport pneumatyczny
 • energetyka, hutnictwo i przemysł stoczniowy
 • stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
 • technika basenowa
 • technologie związane z materiałami sypkimi (np.cementownie)